История на новините

Новините са комуникацията на конкретна информация за настоящи случки, като се представя от електронна медия, интернет, вестник или пък от уста на уста между коментиращи.

news

 

Думата на английски „news“ (новини), е основана през 14-ти век, от използването на множественото число на думата „new“ (нов). Точно преди да са създадени печатните издания в самото начало на седемнадесети век, са се употребявали правителствени постановления и официалните бюлетини.

1-вата официална употреба на доставна помощ за разпространяване на хартиени документации, е от Египет, там където фараоните използвали куриери за популяризиране на техните решения на територията на страната ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще има корени в значително по-старата практика на устни съобщения и е възможно да е била учредена над дадената вече съществуваща инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата и новинарските бюлетини са направени публично достояние от Юлий Цезар . А те са издълбани в камък или метал и са слагани на обществени позиции.

В Китай правителството ползва бюлетини наречени „типао“, популяризирани сред съдебните служители по времето на династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда на ръка на коприна и се е чела от правителствените служители. През далечната 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са разпространени първите лични листовки.

Сега начините за популяризиране на новини са много, като най-използвания е през нета в новинарските медии и социалните мрежи.

Вижте сайта ни: мениджмънт