Застраховка живот

 

Повечето от населението са открити от своята застраховка, а не я избират сами. Това е точно така, понеже повечето застрахователни брокери правят връзка с потенциални клиенти без да е нужно реално да очакват първо клиента да ги потърси. Когато това се случи, бъдещият клиент е нужно да е на „ти“ дали му трябва застраховка и ако да, коя реално да бъде.

life insuranceВ живото-застраховането абсолютно винаги се преминава през въпроса: „Имам ли нужда от подобен разход?“, а правилният отговор в никакъв вариант не е единствен. Този финансов разход зависи от конкретния човек, от неговото семейно положение, нужди и доходи. За дадени категории хора застраховката живот действително е изключително точен избор, докато за много други – въобще не е необходима.

Клиентите, които трябва да осмислят внимателно реалната възможност да си закупят застрахователна полица, са точно тези, които трябва да се грижат за деца, семейство или различни техни близки зависещи от тях. И така при нелеп инцидент с такъв човек роднините му ще изпаднат в адски трудна ситуация, тъй като са разчитали на неговата помощ. Друга група хора, като е правилно да имат застраховка „живот“, са тези с с по-рискова работа.

Не е наистина правилно твърдението, че жени, които са се отдали на гледането на децата и грижите за дома, нямат нужда от живото-застраховане. Трудът им често е бил незаменим и ценен, но при случайно нещастие, фамилията ще се наложи да разрешава и задължителния проблем от финансово естество, обвързан с гледането на наследници и примерно ангажирането на някого, който да се погрижи за тези деца.

Посочването на парите на избраната застраховка е другият по ред въпрос. За да научите каква реално застраховка ви е необходима, е нужно да минете през 3 етапа. Първо, опитайте се да решите какви ще са финансовите разноски на вашето собствено семейство ако се случи най-лошото. Тези плащания общо се разделят на разноски, идващи веднага след смъртта, и на текущи бъдещи плащания. Второ, пресметнете какви ще са приходите на вашето семейство, като ще е наложително да изплатят разходите, и 3-то, вадите от постъпленията разходите. Получената сума пари е реалната стойност, която би била необходима на семейството ви. Застраховката трябва да възлиза на горепосочената сума, за да се справи с финансовите нужди на вашето семейство.